Dışavurumcu Sanat Terapisi Nedir ve Nasıl Uygulanır?

 

Günümüzde psikoterapi için birçok farklı yöntem kullanılıyor, bunlardan biri, dışavurumcu sanat terapisi. Dışavurumcu sanat terapisi, kişilerin çeşitli sanat malzemeleri ile iç dünyalarını yansıttıkları, yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini keşfettikleri bir teşhis ve tedavi yöntemidir.

Amerikan Sanat Terapi Birliği sanat terapisini “hastalık, travma yaşayan ya da yaşamlarında güçlük çeken veya kişisel gelişimini arttırmayı hedefleyen kişilerin, bir profesyonel eşliğinde sanatı iyileştirici amaçlı kullanmaları” olarak tanımlar. Zaman zaman insanlar, kendilerini karmaşık durumlar ve süreçler içerisinde bulurlar. Bu durumlarda yaşadıkları karmaşık duyguları anlamak, anlatmak ve başkaları ile paylaşmak bazen çok zor olabilir. Dışavurumcu sanat terapisi, dış dünyaya aktarması güç olan bu durumları çeşitli maddeler, imgeler, şekil ve simgelerle yansıtmaya ve ifade etmeye yardımcı olur. Dışavurumcu sanat terapisinde kişiler boya, kağıt, çamur gibi maddeleri kullanarak duygularını görselleştirmeye çalışırlar. Boyama, çizim, resim, heykel, müzik ve dans gibi sanatsal aktiviteler sayesinde katılımcılar, içsel çatışmalarını ortaya çıkararak sorunlarına çözüm bulabilir, bastırılmış duygularını açığa çıkarabilirler.

Dışavurumcu sanat terapisine katılanların herhangi bir sanatsal eğilimi ya da yeteneği olması beklenmez. Bu terapideki amaç, sanatı bir araç olarak kullanarak, katılımcıların iç dünyalarını somutlaştırmalarını sağlamak ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır. Terapiyi gerçekleştiren uzmanların amacı bu eserleri değerlendirmek değil, bu eserler aracılığı ile katılımcıların kendilerini güvenli bir şekilde ifade etmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine destek olmaktır.

Dışavurumcu sanat terapisi sırasında birden fazla duyu aynı anda kullanılır. Bu da, kişiler üzerinde hızlı değişimler yaratmaya  yardımcı olur. Kişilerin sorunlarını direkt yoldan anlatmak zorunda kalmadıkları bu yöntem sayesinde, iletişim kolaylaşır, geçmişte yaşanan olumsuz olayların kötü etkilerinden uzaklaşılır ve psikoterapi eğlenceli bir hal alır. Kişiler stres, korku ve kaygıları ile daha kolay başa çıkarlar. İçlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkartarak kendilerini daha iyi ifade etmenin yollarını bulurlar. Aynı zamanda ortaya konulan eser, fiziksel bir rahatlamayı da beraberinde getirerek ifade etmesi zor olan durumları somutlaştırır. Dışavurumcu sanat terapisi, bireysel olarak uygulanabileceği gibi, aileler, gruplar ve çiftler üzerinde de başarı ile uygulanabilir.

Yorumlar

PAYLAŞ